elektropozitif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan "(cisimler)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca électropositif


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-po-zi-tif