elektronik beyin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayar. "(çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-nik be-yin