elektronik çalgılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrikten yararlanarak ses gücü yükseltilen çalgılar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-nik çal-gı-lar