elektronik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électronique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "elektronik beyin" "elektronik çalgılar" "elektronik imza" "elektronik müzik" "elektronik posta" "elektronik saat" "elektronik sazlar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-nik