elektron akışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Serbest elektronların yer değiştirmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ron a-kı-şı