elektromotor ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électromoteur

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mekanik veya kimyasal bir etki altında elektrik üreten araç

Özelliği / Tipi / Türü; "fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-mo-tor