elektromobil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisiyle işleyen otomobil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électromobile


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-mo-bil