elektrometre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrikte kullanılan türlü ölçü cihazları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électromètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-met-re