elektromekanik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mekanik ögelerden oluşan ve bunların hareketiyle elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve kontrolünü sağlayan tertibat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électromécanique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-me-ka-nik