elektrokardiyogram ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalpte oluşan elektriksel etkinliğin göğüs duvarının, kolların ve bacakların belli noktalarına konan elektrotlarla oluşturulan çizge, kalp çizgesi, kardiyogram

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électro-cardiogramme


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-kar-di-yog-ram
elektrokardiyogram