ne demek?

Metal bir malzemeyi kaplamak için kullanılan, suyla inceltilmiş boya dolu havuzda elektrik akımı uygulaması ile boyanın katı kısmının bir defada parça yüzeyine taşındığı bir yöntem

Tipi / Türü;

isim kimya fizik

Kökeni;

"Fransızca électro + Türkçe kaplama"

Hecelenişi / Hecelemesi;

elekt-ro-kap-la-ma