elektroensefalogram ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyinde oluşan elektriksel etkinliğin kafa derisine konan elektrotlarla kaydedilmesi ile oluşturulan çizge, beyin çizgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca électro-encéphalogramme


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-en-se-fa-log-ram