elektrodinamometre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik akımının şiddetini ölçen cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrodynamomètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-di-na-mo-met-re