elektrobiyoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrobiologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-bi-yo-lo-ji