elektroşok ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ruh hastalıklarında, beyinden, kalp atışındaki düzensizliklerde göğüs duvarından çok kısa süreli yüksek elektrik akımı geçirerek hastayı iyileştirme yöntemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrochoc


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-şok
elektroşok