elektrikli sandalye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı ülkelerde ölüm cezasının uygulanmasında kullanılan araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik-li san-dal-ye