elektrikli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektriği olan, elektrik enerjisiyle yüklü olan, elektrikle işleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinirli ve gergin bir duruma gelmiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "elektrikli basaç" "elektrikli daktilo" "elektrikli ısıtıcı" "elektrikli sandalye" "elektrikli süpürge" "elektrikli tren" "elektrikli zil"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik-li