elektriklemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde elektrik gücü bulunmayan bir iletkene, elektrikli başka bir iletkeni yaklaştırmak veya değdirmek yoluyla elektrik gücü vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,fizik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkilemek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik-le-mek