elektrik vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yeri elektrikle donatmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

işkence amacıyla birinin çıplak bedenine doğru akım vermek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

elektrik enerjisini kullandırmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

etkilemek, etkisi altında bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik ver-mek