elektrik teli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik akımını kolayca iletebilen ve özellikle bakırdan yapılan tel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik te-li