elektrik ocağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisi ile çalışan ve ısıtma ve pişirme aracı olarak kullanılan alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik o-ca-ğı