elektrik fabrikası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisi üreten ve bu enerjiyi nakil hatlarıyla dağıtan büyük iş yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik fab-ri-ka-sı