eleji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melankolik duyguları anlatan şiir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Fransızca élégie


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-le-ji