eleştirmenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eleştirmenin işi, eleştirmecilik, tenkitçilik, münekkitlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-leş-tir-men-lik