eleştirmeli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eleştirme ile ilgili, eleştirme üzerine olan, eleştirel, tenkidî

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-leş-tir-me-li