eleştirisel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eleştirel. "(eleştiri niteliği taşıyan, eleştiriyel, tenkidî)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-leş-ti-ri-sel