eleştirimci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eleştirmen. "(Eleştiri yapan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-leş-ti-rim-ci