eleştirici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi bütün incelikleriyle değerlendiren

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerli yersiz her şeyi eleştiren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-leş-ti-ri-ci