elden ele dolaşmak veya gezmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iyi nitelikleri dolayısıyla çok ilgi görmek, çok beğenilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-den ele do-laş-mak veya gez-mek