elden düşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İkinci el. "(kullanılmış (eşya,araç vb.)")

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-den düş-me