elden ayaktan düşmek veya kesilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yaşlılık sebebiyle veya sağlığı büsbütün bozularak güçsüz, çalışamaz duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-den a-yak-tan düş-mek veya ke-sil-mek