elastikiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Esneklik. "(Esnek olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca élastique + Arapça -iyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-las-ti-ki-yet