el vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yardım etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

tarikatlarda mürşit, bir müride, başkalarına yol gösterme izni vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

halk hekimliği ile uğraşan kimse bilgilerini bir başkasına öğretmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
el ver-mek