el elden üstündür ta arşa kadar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
el el-den üs-tün-dür ta arşa ka-dar