elçim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir defada ele alınabilecek kadar az olan nesne

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutam, bir demet, bir parça


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-çim