ekvatoral ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca équatorial

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekvator'la ilgili, eşleksel.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, coğrafya"

Örnek / Cümle; "Tropikal iklimlere, ekvatoral bölgelerde sık rastlanır."

İlişkili birleşik kelimeler; "ekvatoral iklim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-va-to-ral