ne demek?

► dış deri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim anatomi

Kökeni;

"Fransızca ectoderme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ek-to-de-rm