ektoderm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış deri. "(Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, oğulcuğun dış yüzünü örten tabaka)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca ectoderme


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-to-derm