ekspresyonizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dışa vurumculuk. "(Olayların, varlıkların gerçekten olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı, dış vurumculuk, anlatımcılık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca expressionnisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
eksp-res-yo-nizm
ekspresyonizm