ekspres ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalnız belirli duraklarda duran tren, otobüs veya gemi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca express

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabuk yapılan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Özel ulak. "(Geldiği postanede bekletilmeden özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan mektup, paket vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, Fransızca exprès"

İlişkili birleşik kelimeler; "ekspres yol"

Hecelenişi / Hecelemesi;
eksp-res