eksiltmeye çıkarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi, istekliler arasında en ucuz fiyat verene bırakmak için ihaleye çıkarmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-silt-me-ye çı-kar-mak