eksilti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-sil-ti