eksik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. "(zıt anlamlısı: eksiksiz, tam)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Bu para eksik."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Az

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtiyaç duyulan şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "eksik artık" "eksik etek" "eksik gedik" "tahtası eksik" "yuları eksik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-sik