eksibisyonizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göstermecilik. "(Cinsel organlarını gösterme biçiminde görülen ruhsal sapıklık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca exhibitionnisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-si-bis-yo-nizm