eksi sayı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıfırdan küçük sayı, negatif sayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-si sa-yı