ekseriyetle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle. "(Genel olarak, büyük bir çoğunlukla)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğunlukla. "(Çoğunluğa dayanılarak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-se-ri-yet-le