ne demek?

► genellikle

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ek-se-ri-yet-le


► çoğunlukla