eksantrik mili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Makine parçalarının çalışmasını yöneten bir tür yuvarlak mil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teknik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-sant-rik mi-li