eksantrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış merkezli. "(Dış merkezlikle ilgili olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca excentrique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıksı. "(Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, toplum bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıksı. "(Başka, bambaşka, apayrı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "eksantrik kayışı" "eksantrik mili"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-sant-rik