ekonomizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her şeyin ekonomik sebeplerle belirlendiği ve işçi sınıfı mücadelesinin yalnızca ekonomik bir mücadele olduğunu ileri süren düşünce akımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca économisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-no-mizm