ekonomist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekonomi uzmanı, iktisatçı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca économiste


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-no-mist