ekonomi coğrafyası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekonomik olayların yeryüzünde, bir ülkede veya bir bölgede dağılışını inceleyen coğrafya kolu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-no-mi coğ-raf-ya-sı